Documenten

Statuten en Huishoudelijk Reglement

De oprichting van de vereniging is vastgelegd in de statuten, opgesteld door Mr. A.H.C. van Drooge, notaris in de gemeente Westerveld. Op basis van artikel 19 van de statuten heeft de vereniging een huishoudelijk reglement opgesteld. Op de ledenvergadering van 14 april 2010 is een gewijzigd huishoudelijk reglement vastgesteld.

Jaarverslagen