Dorpsbelang

Vereniging

In 1997 hebben enthousiaste dorpsgenoten Dorpsbelang Vledder opgericht. De aanleiding voor het oprichten van de vereniging was het ontstaan van de gemeente Westerveld in 1998. Met de herindeling van de gemeente Vledder met de voormalige gemeenten Diever, Havelte en Dwingeloo en de locatie van het gemeentehuis in Havelte was het contact met de gemeentelijke organisatie meer op afstand komen te staan. De vereniging wil deze afstand verkleinen.

Doel

De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van het dorp Vledder en zijn inwoners. De leefbaarheid van ons dorp en het behoud van voorzieningen staan hierbij voorop.

Visie

Zij werkt aan dit doel door het verkleinen van de afstand tot de gemeentelijke organisatie en het bepleiten en verdedigen van de belangen bij daarvoor in aanmerking komende instanties. Eveneens werkt de vereniging samen met andere instellingen met een gelijk of aanverwant doel.

Lid worden

Om lid te worden van de Vereniging  Dorpsbelang Vledder kunt u het formulier voor ledenwerving downloaden en uitprinten of afhalen bij de penningmeester op De Rikken 20 in Vledder. Het ingevulde formulier kan daar ook ingeleverd worden.

Bestuur

Eddy Lania, vice-voorzitter

Geesje de Vries-Luchtmeijer, Secretaris

Frans de Vries, Bestuurslid/Penningmeester

Overige bestuursleden:
(
momenteel 2 vacatures)

Sandra Posthumus

Mary Rietdijk

Harald Janson

Ina Trompetter

Harold Dijkgraaf

Paul de Wid 

Wijkindeling

Wijk 1
Paul de Wid
Van Royenlaan, Bosbouwkamp, Pr. Beatrixstraat en Vledderweg (bebouwde kom)

Wijk 2
Mary Rietdijk
Dorpsstraat, De Hoek, ’t Steegien en ‘t Kerkpad

Wijk 3
Vacature
Oosterkamp, De Goorns, De Bree, Vledderholt, Witacker, Wapserweg, Oosteind, Brink en Solweg

Wijk 4
Ina Trompetter
Meulhoek, Kerkhoflaan, Schapendrift, Drift, Olde Hof en Pastorieweg

Wijk 5
Sandra Posthumus
Scheperskamp, Palmbosweg, Paaswei, Wildwal en Lesturgeonplein

Wijk 6
Harold Dijkgraaf
Koorncamp, Wilderapels en Maalacker

Wijk 7
Eddy Lania
Wierplas, ’t Beusje, Delmer, Kreuzeveen, De Rolle en Meerstal

Wijk 8
Frans de Vries
De Rikken, Dalcamp, Nijbrecht, Haking, Ten Berghe, Hooybrink en Lijnland

Wijk 9
Harald Janson
Torenkamp, Torenlaan, Veenekamp en Akkerkamp

Wijk 10
Geesje de Vries-Luchtmeijer
Lange Wandenweg, Middenweg, Reeweg, Vledderlanden, Werkhorstlaan, Madeweg, Vledderweg (buiten bebouwde kom) en De Schure

Werkgroepen

‘Omkiek’n naor elkaor’

We richten ons in het project “Omkiek’n naor elkaor” op het tot stand brengen van gezamenlijke activiteiten, die de wisselwerking tussen meer en minder zelfredzame en geïntegreerde dorpsgenoten bevordert en bijdraagt aan behoud dan wel het herwinnen van een positievere gezondheidsattitude. Meer informatie leest u in de projectbeschrijving.

Lesturgeonplein

We hebben in samenspraak met direct betrokkenen van het Lesturgeonplein een ontwerp gemaakt om het Lesturgeonplein anders in te richten. Nagegaan zal worden op welke wijze de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij ons kan helpen de gewenste renovatie van het plein tot stand te brengen. Dit zal het nodige overleg vergen met de gemeente en wellicht ook subsidieverwerving met zich mee brengen.

Ommetjes

Er staan vernieuwde Ommetjes op onze website. De werkgroep richt zich nu op publiciteit over de routes in Vledder en op papier. Bekeken wordt hoe dit financieel ondersteund kan worden.