Woonvisie

Wonen in Vledder

Dorpsbelang Vledder wil met een woonvisie (tijdig mogelijke) knelpunten in de woningmarkt signaleren en meehelpen hiervoor oplossingen aan te dragen.

Na het realiseren van woon-zorg gebouw Borgstee moeten we onze blik ook weer verder in de toekomst verleggen. Het vinden van passende woonruimte is voor diverse categorieën woningzoekenden nog steeds moeilijk. Dit kan een gebalanceerde samenstelling van bewoners van ons dorp in de weg kan staan.

Woon-zorg gebouw Borgstee

Over de ontstaansgeschiedenis van de Borgstee heeft oud-voorzitter en erelid van onze vereniging Cees Hesse een rijk geïllustreerd boekje geschreven: “De Borgstee, resultaat van een burgerinitiatief”. Dit boekje, uitgegeven door de Stichting Onderdak Vledder, is online door te bladeren en te lezen op de website van sign4Dsign ontwerp & drukwerk.