admin_DBV

Welkomstmappen

Welkomstmappen nieuwe inwoners Dorpsbelang Vledder heeft met ondersteuning van ondernemers en organisaties een welkomstmap samengesteld met daarin informatie over verenigingen, organisaties en bedrijven in ons dorp.  Deze mappen worden door Dorpsbelang verstrekt aan de nieuwe inwoners die in Vledder komen wonen. Als je een nieuwe inwoner bent of weet je in jouw buurt mensen die …

Welkomstmappen Lees verder »

Aftrap Ommetjes

Aftrap Ommetjes Zaterdag 20 maart was het zover. De werkgroep Ommetjes werd door Dorpsbelang Voorzitter Wil Kreike toegesproken en bedankt voor het vele werk dat zij hebben verricht voor de update en uitbreiding van de Vledderse Ommetjes. De ommetjes waren duidelijk aan een update toe, zij zijn er inmiddels al vanaf 2008. Sommige delen van …

Aftrap Ommetjes Lees verder »

ANBI-status

Dorpsbelang Vledder heeft ANBI-status ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is in het leven geroepen door de Belastingdienst. Bij beschikking van 9 februari 2021 ontvingen we de mededeling dat met terugwerkende kracht per 15 december 2020 de ANBI status is verleend. Het heeft positieve consequenties voor ons en een ieder die giften, schenkingen en legaten aan …

ANBI-status Lees verder »

Lesturgeonplein

Lesturgeonplein Dorpsbelang is met een werkgroep met de gemeente in gesprek over de aanpak van het Lesturgeonplein. Nu “de Borgstee” is opgeleverd, de bouwactiviteiten zijn gestopt, de Dorpsstraat is gerenoveerd, wordt het tijd ook dit plein eens stevig aan te pakken, zo vindt Dorpsbelang Vledder. Recentelijk is met de gemeente afgesproken dat een nieuwe werkgroep …

Lesturgeonplein Lees verder »

Oproep GAS DrOvF

OPROEP 20 januari 2021 Beste bewoner van Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord, Frederiksoord en Noordwolde(-zuid) Het Ministerie van Economische zaken heeft vlak voor de Kerst het volgende bekend gemaakt. Het ministerie wil gas uit twee nieuwe velden onder onze dorpen gaan winnen. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in ons gebied. U kunt uw reactie tot …

Oproep GAS DrOvF Lees verder »

Vrijwilligerswerk in Vledder is waardevol

Vrijwilligerswerk in Vledder is waardevol Levensloopbestendig wonen in Vledder wordt mogelijk met de ingebruikname van de Borgstee, het woonzorgcentrum in Vledder. Voor het begeleiden bij een waardevolle invulling van de dag van de bewoners wordt gezocht naar vrijwilligers voor de Borgstee. Samen kijken we wat uw wensen voor het vrijwilligerswerk zijn en hoe die aansluiten …

Vrijwilligerswerk in Vledder is waardevol Lees verder »

Statiegeldactie bij COOP Simonides in Vledder brengt ruim €1200 op!

Statiegeldactie bij COOP Simonides in Vledder brengt ruim €1200 op! Het opgehaalde bedrag, met de statiegeldactie in de periode april-september, gebruiken we voor het inrichten van de tweede huiskamer in het woon-zorgcentrum in Vledder Noord. Dit totaalbedrag is het door Simonides verdubbelde eindbedrag dat met flessenbonnetjes is opgehaald.Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!