de vereniging die belangen van het dorp
Vledder en zijn inwoners behartigt

Dorpsbelang Vledder

                                                                                                                 Vledder, 15 april 2024

Foutje in onze nieuwsbrief 
In de nieuwsbrief is een foutje geslopen met betrekking tot aanmelding voor de levensloopbestendige woningen in Vledder Noord. De juiste adressen zijn h.dijkgraaf@home.nl en geaveldmeijer@gmail.com

Ledenvergadering 24 april 2024
Aanvang: 19.30 uur Locatie: De Tippe in Vledder
Agenda
1. Opening;
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 26 april 2023;
3. Terugblik van het bestuur over het afgelopen jaar;
4. Financieel jaarverslag 2023 van de penningmeester;
5. Verslag kascommissie en benoeming leden kascommissie;
6. Begroting 2024 door de penningmeester;
7. Pilot Domein Overstijgend Samenwerken (DOS) en wat dat
    voor de toekomst van ons dorp kan betekenen (Gea Veldmeijer);
8. Masterplan Vledder: Dorpshuis, Sporthal De Spronk,
    het Lesturgeonplein en de school De Hoekstee;
9. Woningbouw Vledder-Noord en aanleunwoningen (Harold Dijkgraaf);
10. Verslag van NNCZ over het afgelopen jaar 2023 (Roeli Mossel);
11. Ruimte voor vragen aan Stichting Naobuur,
      Stichting Naobuurtbus, Stichting Onderdak en NNCZ;
12. Bestuursverkiezing;
13. Rondvraag;
14. Sluiting.

Ter afsluiting van de avond een optreden van
onze plaatselijke zanger: Willie Schilder!

Op deze website informeren we u graag over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

IDEEËNBUS

Heeft u een aardig idee of fantastisch voorstel, waarvan u denkt dat Dorpsbelang Vledder er wat aan heeft of mee aan de slag moet?

Kiek'n in't dorp

Heeft u foto’s van Vledder die u graag met ons deelt? Stuur ze dan door naar ons om ze hier bij te plaatsen.

Ommetjes in en om Vledder

Er zijn 5 Ommetjes samengesteld om wandelend het dorp en de omgeving te leren kennen. Met routekaarten, beschrijving en aanvullende cultureel historische informatie.

 

Woonvisie

Dorpsbelang Vledder wil met een woonvisie (tijdig mogelijke) knelpunten in de woningmarkt signaleren en meehelpen hiervoor oplossingen aan te dragen.

Na het realiseren van woon-zorg gebouw Borgstee moeten we onze blik ook weer verder in de toekomst verleggen. Het vinden van passende woonruimte is voor diverse categorieën woningzoekenden nog steeds moeilijk. Dit kan een gebalanceerde samenstelling van bewoners van ons dorp in de weg kan staan.