Ommetjes

Historisch-Archeologisch

Ommetje Madelanden en Es

De Tippe (links van u) en de kerk (rechts van u) door en loop rechtsaf De Hoek in. Loop De Hoek uit tot de kruising met Solweg en De Brink; loop op deze kruising rechtdoor met aan uw rechterhand de Brink. Steek de doorgaande weg, de Wapserweg, over en loop rechtdoor het Oosteind in. Volg het Oosteind tot de driesprong, loop hier de bocht naar links naar de doorgaande weg, de Wapserweg. Ga bij ANWB paal 13644 (nummer zit deels onder een metalen band verstopt) rechtsaf het fietspad richting Wapse op. Steek na de bocht de Wapserweg over en loop linksaf de Heidemaatsweg in. Loop deze weg helemaal uit. Ga linksaf de Madeweg op en neem vervolgens bij de Solweg rechtsaf het fietspad richting Doldersum. Steek bij ANWB paal 8093 bij de dagcamping de weg linksaf over en loop naar de dagcamping. Volg op de dagcamping de start van de paarse paaltjes route. Neem het verharde rolstoelpad. Volg dit pad, met rechts van u het vochtige door russen overwoekerde grasland. Houd iets links aan en houd vervolgens bij een weiland komend scherp links aan. Blijf deze richting volgen (loop rechtdoor waar de paarse paaltjes route naar rechts gaat), verlaat hier het rolstoelpad. Volg bij het grasland aan uw linkerhand (het Turfveen) het pad rechtdoor. (Hier loopt u tegengesteld aan richting van de paarse paaltjes route) Het pad komt uit op een steenslagweg; ga hier rechtsaf en volg deze weg tot het landhuis op het landgoed Vledderhof. Met het landhuis aan je rechterhand loop je rechtdoor de laan met jonge eikenbomen in. Ga aan het eind van de laan rechtsaf. Ga op de T-splitsing (aan het eind van de akker rechts van je) linksaf, ook op de volgende T-splitsing linksaf en volg de bosrand tot de klinkerweg. Loop hier linksaf en vervolgens na ca. 25 m rechtsaf. Loop langs de picknickplaats rechtdoor (eerst gravel, daarna gras), loop het wandelpad aan de rechterhand voorbij, en loop aan het eind van het grasveldje rechtdoor het wandelpad op. Ga op het asfaltfietspad linksaf en dan na ca. 20 m direct weer linksaf, de houtwal in. Ga bij de zandweg met fietspad rechtsaf.

Loop in een flauwe bocht, ter hoogte van het sportpark, linksaf en neem het rechter schouwpad langs sloot. Blijf de sloot volgen, voorbij Pieters Veentje aan linker hand, tot de dam over de sloot bij de aansluiting op een andere sloot. Ga hier rechtsaf en houd de sloot links van je. Na 50 meter knik naar links, na 50 meter knik naar rechts. Slootkant volgen tot achter de woningen, daar linksaf en na 50 meter rechts naar de Torenlaan. Linksaf naar het Lesturgeonplein.

Afstand: ca. 8 km
Duur: ca. 2 uur
Ondergrond: deels verhard, deels zandpaden en gras

Aansprakelijkheid

NB: Dorpsbelang Vledder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel opgelopen door of tijdens deze wandelroutes.​

Ommetje
Madelanden en Es

Downloaden als PDF

Ommetje
Madelanden en Es

Downloaden als GPX