Ommetjes

Ommetje Lange Wandenpad rond Vledder

Ga, met uw rug naar het ontmoetingscentrum De Tippe staand, rechtsaf de Van Royenlaan in. Loop deze uit en loop op de drieweg splitsing rechtsaf de Lange Wandenweg in. Ga ± 20 m voorbij de ANWB paal rechtsaf de houtwal in en volg dit pad tot het eind van deze houtwal. Neem aan het eind van de houtwal linksaf het schouwpad (onderhoudspad van het Waterschap) langs de sloot. Volg dit schouwpad tot de brede zandweg met fietspad (Lange Wandenweg). Ga daar rechtsaf. In de bocht van de zandweg, bij het bankje aan de Lange Wandenweg, loopt u rechtdoor het pad door de houtwal op. Steek aan het eind van dit pad het asfalt fietspad over en loop rechtdoor het zandpad op. Vervolg het pad tot de driesprong, een Y-splitsing bij een omgevallen dikke eik; volg om de voet van de omgevallen eik het wandelpad linksaf. Bij T-splitsing gaat u rechtsaf en bij het volgend kruispunt rechtdoor, steek de zandweg met het betonnen fietspad over. Neem het 1e pad linksaf (bij een bankje aan rechterhand) de hei op. Houd daarna op de T-splitsing links aan. Volg dit pad, telkens links aanhoudend (u loopt rond het heideveldje), tot u weer op het betonnen fietspad met de zandweg bent, dit is de Jodenweg. Ga op dit fietspad rechtsaf en vervolgens aan einde van het bos linksaf. Loop vóór het grote ven aan uw linkerhand het pad links in. Blijf het pad langs het ven volgen. Ga op kruising rechtsaf en neem vervolgens het 1e pad links. Ga bij de brede zandweg rechtsaf. Ga op de kruising linksaf en loop op de twee volgende kruisingen rechtdoor. Ga bij de T-splitsing linksaf. Bij de ANWB paal gaat u linksaf het fietspad langs de Middenweg op. Steek bij het huis aan de Middenweg 9 rechtsaf de weg over en neem het bospad. Alvorens dit te doen kunt u een klein uitstapje maken: 50 m doorlopend op het fietspad ligt aan uw linkerhand het voormalig Arbeidskamp. Hier biedt de kijkdoos-expositie u beelden van de Historie Joodse Werkkampen. Ga na dit uitstapje weer terug naar de route.
Loop op de direct na de wegoversteek volgende kruising van bospaden rechtdoor. U loopt in het Kamp Bossie. Vervolg het pad rechtdoor tot de brede zandweg aan het eind van het bos, de Reeweg. Ga hier linksaf. Volg de zandweg tot het dorp Vledder. Aan het eind van de zandweg loopt u weer de Van Royenlaan in tot u weer op het Lesturgeonplein bent.

Afstand: ca. 6 km
Duur: ca. 1½ uur
Ondergrond: veelal zandpaden, deels gras en klein deel verhard

Deze route valt gedeeltelijk samen met een rode paaltjesroute en met het natuurpad.

Aansprakelijkheid

NB: Dorpsbelang Vledder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel opgelopen door of tijdens deze wandelroutes.​