Dorpsbelang Vledder

TOT NADER ORDER AFGELAST

Buurtgesprek: Comfortabel en veilig thuis wonen

De overheid streeft ernaar haar burgers langer dan voorheen thuis te laten wonen. Waar voorheen mensen na een operatie een aantal dagen in het ziekenhuis konden herstellen van een operatie is het nu praktijk mensen zo snel mogelijk naar huis te laten terugkeren. Men verwacht daarbij dat familie en “naobers” de noodzakelijke ondersteuning verlenen.

Maar als het dagelijkse leven meer en meer in het teken komt te staan van beperkingen, hetzij door lichamelijke dan wel psychische problemen. is het van groot belang dat u veilig thuis kunt blijven wonen. Dat u bijtijds zo nodig hulp kunt inroepen van buren/mantelzorgers en/of thuis- en wijkzorg. Ook als u een wandeling in het dorp maakt.

Studenten van de opleiding Verpleegkunde van de Hanzehogeschool/Groningen hebben begin dit jaar in Vledder onderzoek gedaan naar de behoefte aan domotica toepassingen in de thuissituatie. Zij concluderen aan de hand van gesprekken met oudere dorpsgenoten dat die behoefte er daadwerkelijk is en dat men er ook graag gebruik van wil maken.

 

Deze voorlichting en gesprekken
vinden plaats in Naobuur op:
do 11 november 19:30 tot 21:30 uur
vr 12 november 15:00 tot 17:00 uur
vr 19 november 15:00 tot 17:00 uur
vr 26 november 15:00 tot 17:00 uur

Domotica is sensortechnologie. U kunt denken aan een alarmknop die u als een polshorloge of als een halsketting kunt dragen. Met een simpele druk op de knop kunt u er iemand mee alarmeren en hulp vragen. Ook in de woning kunnen sensoren worden geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld automatisch in/uit schakelen van verlichting en automatisch openen/sluiten van gordijnen. Voor de persoonlijke veiligheid is het aanbrengen van bijvoorbeeld val-sensoren van belang. Die alarmeren uw buren of uw hulpverleners als u na het vallen blijft liggen. Voor communicatie met familie, mantelzorger(s) en thuis- en wijkzorg bestaat ook de mogelijkheid tot beeldbellen.

Kortom, met het installeren van sensortechnologie in uw woning kan u langer veilig thuis blijven wonen en op elk gewenst moment contact houden met familie, mantelzorgers en thuis- en wijkzorg.

De behoefte aan het toepassen van sensortechnologie in het dorp hebben we besproken met de zorgverzekeraar Zilveren kruis Achmea. Zij willen ons graag ondersteunen. Dit geldt ook voor studenten en docenten van Hanzehogeschool Groningen en het Drenthe College.

Het leren toepassen van domotica in de eigen woning in het dorp vraagt een projectmatige aanpak. We willen graag in contact komen met dorpsgenoten die het belang van domotica toepassingen in het dorp onderschrijven en bij willen dragen aan de uitwerking van het project. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dirk Boom en Harold Dijkgraaf.