Dorpsbelang Vledder

‘Wellegies Trofee’ Vledder voor de Oliebol

Op de ledenvergadering van woensdagavond van Dorpsbelang Vledder is uit drie genomineerden de oudejaarsvereniging ‘de oliebol’ gekozen om de jaarlijkse vrijwilligersbokaal in ontvangst te nemen. De bokaal werd door Wil Kreike uitgereikt aan voorzitter van de oliebol, Sjors Heijman. De oudejaarsvereniging bestaat uit 90 enthousiaste jongeren, die zich inzetten voor vele activiteiten in Vledder, zoals de oudejaarsnieuwjaarsviering in De Tippe met een groots vuurwerk op de Wellegiesweide, een bingomiddag voor ouderen aan het eind van het jaar, bezoek aan zieken tijdens de feestdagen in het ziekenhuis en de
presentatie van de jaarlijkse stunt op oudejaarsavond. Daarnaast zet men zich in voor maatschappelijke ontwikkelingen in Vledder. De ‘Wellegies Trofee’ is dit jaar voor het laatst uitgereikt.

Er zijn vele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Vledder. Een moeilijkheid hierbij is wie wel en wie niet een aanmoedigingsprijs toe te kennen, zonder een
ander hierbij te kort te doen. Het onlangs geplaatste kunstwerk ‘de Vledder keitjes’ zal als vervanger van de ‘Wellegies Trofee’ fungeren en refereert aan de vele vrijwilligers die actief zijn het dorp Vledder.

Door corona was er vorig jaar slechts een minimaal aantal leden welkom. Nu kon in een goed gevulde zaal de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Vledder plaatsvinden. Naast de reguliere zaken, zoals een terugblik op 2020 en het financieel verslag
van 2020 deden een aantal aan dorpsbelang gelieerde instellingen verslag van hun activiteiten. Dit waren: Stichting Onderdak Vledder, de Borgstee/NNCZ, Stichting Naobuur en de Naobuurtbus. De stand van zaken van het woon-zorgcentrum De Borgstee zijn positief. De Naobuur en de Naobuurtbus hebben geleden onder de gevolgen van de corona, maar de toekomstperspectieven zijn goed.

Verder werd gemeld tijdens de ledenvergadering dat de gemeente de gronden van Vledder-Noord in het vierde kwartaal bouwrijp oplevert en dat daarna gestart wordt met de bouw van negen starterswoningen en
vijftien levensloopbestendige woningen. Gevraagd werd om daarna zo spoedig mogelijk te starten met de verdere uitbreiding van het
bestemmingsplan Vledder-Noord.

Een grote wens is het creëren van een ontmoetingsplek in en nabij De Tippe, een dorpshuisfunctie waar ook plek is voor de jongeren en andere sociaal-culturele activiteiten. Een plek hiervoor bij de Sporthal De Spronk ziet men minder zitten. Het zou meer gecentraliseerd moeten worden rondom het Lesturgeonplein. Dit bleek ook uit de twee gehouden buurtgesprekken in september, waarin ruimte was om de visie van de dorpsbewoners naar voren te brengen over de toekomst van Vledder. Voor het ontwikkelen van de dorpsvisie zal men ook nog in gesprek gaan met de jongeren en de leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool, alsmede de ondernemers en andere belanghebbenden. Wat de Sporthal betreft, wil men deze graag
behouden voor de sport in de huidige staat met mogelijk wat aanvullende activiteiten.

De gevolgen van de bestuurswisseling zijn dat Bart Rinkema, Odet Kiers en Agnes Bovenkamp zijn afgetreden en dat Anja Jansen en Hijlkje Lootsma zijn benoemd in het bestuur en er nog één vacature is, die hopelijk weldra kan worden ingevuld.