Dorpsbelang Vledder

Het verhaal van de Vledder Aa

Een fietstocht als eerste kennismaking

Beste buurtbewoners, agrariërs, bestuurders en gebiedskenners,

Graag ontmoeten we u in het beekdal van de Vledder Aa om kennis te maken en informatie te delen. De Vledder Aa is onderdeel van Natuur Netwerk Nederland, een netwerk dat Nederlandse natuurgebieden met elkaar verbindt. Daar waar in 2014 het bovenstroomse deel van de beek op een natuurlijke wijze werd ingericht, gaan we de komende jaren aan de slag met het deel tussen Vledder, Wapse en Doldersum. Het doel van deze herinrichting is een
natuurlijk en klimaatbestendig beeksysteem. Een systeem dat goed past in de omgeving en waarin naast natuur, ook landbouw, cultuurhistorie en recreatie een belangrijke rol spelen. 2021 Staat in het teken van de gezamenlijke
planvorming. In 2022 worden de plannen vastgesteld waarna ook de benodigde vergunningen kunnen worden aangevraagd.

Foto van de website Nationaal  Park Drents Friese Wold

Start van het project
Kennis vormt de basis van het project, want zonder kennis geen inrichting. Daarom hebben verschillende specialisten de afgelopen maanden al het nodige onderzoekswerk verricht. Dit heeft ons veel informatie opgeleverd over de ondergrond en de hydrologische omstandigheden. We weten dat er veel kansen liggen in dit gebied om de bijzondere natuur terug te krijgen die hoort bij een natuurlijk beekdal. Dit komt doordat het een afwisseling kent van hoog en droog en laag en nat. Daarbij komt nog eens dat er grondwater met bijzondere kwaliteiten naar boven komt. Hoe kunnen we de natuurontwikkeling zo goed mogelijk inpassen in een omgeving waarin ook cultuurhistorie, landbouw en recreatie een belangrijke rol spelen? We willen graag met u, als gebiedskenner bij uitstek, in gesprek.

We ontmoeten u graag

We organiseren op 25 juni een fietstocht om u in het dal van de Vledder Aa te ontmoeten. Wij bereiden een ‘reis door het beekdal van de Vledder Aa’ voor. Verschillende specialisten
staan langs de route om de eerste inzichten op het gebied van water, natuur en cultuurhistorie met u te delen. We gaan daarbij graag met u in gesprek, uw gebiedskennis is van harte welkom. Misschien weet u iets dat wij nog niet weten. En wat zou u ons mee willen geven bij de inrichting van de Vledder Aa? U kunt uw bijdrage ook kwijt in onze ideeënbussen langs de route. Natuurlijk kunt u ons ten alle tijden een email sturen, dan
nemen wij contact met u op.

Bent u verhinderd of wilt u alle informatie later nog eens rustig tot u nemen?
De informatiepanelen blijven gedurende de zomer in het gebied aanwezig. Zo kunt u later nog eens op uw gemak met vrienden of familie langs deze bijzondere plekken gaan. Uw input ontvangen we dan graag per mail (zuidwestdrenthe@prolander.nl).
Op 11 september trekken we nogmaals het gebied in om u te ontmoeten voordat we het plan gaan maken. We organiseren die dag een aantal wandeltochten om in groepen van gedachte te wisselen over kansen en uitdagingen bij de inrichting. Noteer de datum alvast in uw agenda!

Belanghebbenden
De directe buren en vertegenwoordigers van de omgeving zoeken we zo veel mogelijk actief op. Helpt u ons daarbij? Bent u belanghebbende en wilt u graag met ons in gesprek? Neem dan gerust contact op!

Praktische informatie
Op bovenstaande kaart is de route aangegeven. De fietstocht leidt u langs de genummerde locaties waar wij graag met u in gesprek gaan. U kunt de route in willekeurige volgorde fietsen. Scan de QR-code voor de digitale routekaart.