Dorpsbelang Vledder

Hanging Baskets

Op zaterdag 8 mei zijn de hanging baskets weer teruggehangen in de Dorpsstraat door een aantal vrijwilligers. Bart Rinkema heeft daar afgelopen winter best veel werk aan gehad en ook best wel zorgen maar het is allemaal goed gekomen. Op bijgaande foto een indruk van alle baskets die klaar staat om weer opgehangen te worden met dank aan de doortastendheid van Bart en aan Joost van GreenFixx. Mogelijk moeten we de komende jaren op zoek naar sponsoren want er hangt best wel een prijskaartje aan. De baskets zijn eigendom van Dorpsbelang, het ophangen en weghalen gebeurt door vrijwilligers maar ieder jaar moeten er natuurlijk nieuwe grond en plantjes in, ze moeten worden opgeslagen en vragen regelmatig om onderhoud, bemesting en water!