Dorpsbelang Vledder

Dorpsbelang Vledder heeft ANBI-status

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is in het leven geroepen door de Belastingdienst. Bij beschikking van 9 februari 2021 ontvingen we de mededeling dat met terugwerkende kracht per 15 december 2020 de ANBI status is verleend.

Het heeft positieve consequenties voor ons en een ieder die giften, schenkingen en legaten aan ons wil verstrekken. Het heeft belastingvoordeel tot gevolg. Giften kan men aftrekken bij de belastingaangifte en voor schenkingen en erfenissen betaalt men geen erfbelasting of schenkbelasting.

Ons bij de ANBI-status behorende RSINnr. is 807088973.