Dorpsbelang Vledder

Lesturgeonplein

Dorpsbelang is met een werkgroep met de gemeente in gesprek over de aanpak van het Lesturgeonplein. Nu “de Borgstee” is opgeleverd, de bouwactiviteiten zijn gestopt, de Dorpsstraat is gerenoveerd, wordt het tijd ook dit plein eens stevig aan te pakken, zo vindt Dorpsbelang Vledder.

Recentelijk is met de gemeente afgesproken dat een nieuwe werkgroep zich over de aanpassingen van dit plan buigt. In die werkgroep zit ook een ambtenaar van de gemeente. Vooralsnog gaat de werkgroep aan de slag met subsidie- en fondsenwerving.