Dorpsbelang Vledder

OPROEP

20 januari 2021

Beste bewoner van Vledder, Vledderveen, Wilhelminaoord,
Frederiksoord en Noordwolde(-zuid)

Het Ministerie van Economische zaken heeft vlak voor de Kerst het volgende bekend gemaakt. Het ministerie wil gas uit twee nieuwe velden onder onze dorpen gaan winnen. Dit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid in ons gebied.

U kunt uw reactie tot uiterlijk 13 februari aan het Ministerie sturen.
Wij hebben een voorbeeldreactie opgesteld die u kunt downloaden. Gebruik het voorbeeld om uw eigen bezwaren of opmerkingen toe te voegen of andere delen juist te schrappen. Het adres waar u de reactie heen stuurt staat al boven in het voorbeeld. U kunt uw reactie ook versturen via www.rvo.nl/gaswinning-boergrup

Hulp bij het invullen nodig? Mail met Bep van Norden.

Kijk voor meer informatie over de gaswinning op www.gasdrovf.nl