Dorpsbelang Vledder

Cees Hesse zwaait af als voorzitter

Na negeneneenhalf jaar heeft Cees Hesse de voorzittershamer van Dorpsbelang Vledder neergelegd. In de ALV op 7 oktober jl. bedankte de vice-voorzitter Cees namens de leden en het bestuur voor zijn grote verdienste voor de vereniging. Dit werd onderstreept door de aftredend voorzitter ‘lid van verdienste’ van de vereniging te maken.
Een incomplete opsomming waaraan Cees zijn loyale en niet aflatende inzet heeft gegeven: samenstellen van een woonvisie voor ons dorp aan de hand van enquêtes, het realiseren van Naobuur, ondersteuning van asielzoekers bij De Adelhof en het realiseren van het woon-zorgcentrum in Vledder Noord.