de vereniging die belangen van het dorp
Vledder en zijn inwoners behartigt

Dorpsbelang Vledder

Op deze website informeren we u graag over de onderwerpen waar wij op dit moment aan werken, vindt u de dorpsvisie en andere belangrijke stukken. Ook leest u hoe het bestuur is samengesteld en welke werkgroepen actief zijn. Wilt u Dorpsbelang Vledder benaderen? Op de contactpagina staat het e-mailadres en andere contactgegevens.

IDEEËNBUS

Heeft u een aardig idee of fantastisch voorstel, waarvan u denkt dat Dorpsbelang Vledder er wat aan heeft of mee aan de slag moet?

Kiek'n in't dorp

Heeft u foto’s van Vledder die u graag met ons deelt? Stuur ze dan door naar ons om ze hier bij te plaatsen.

Ommetjes in en om Vledder

Er zijn 5 Ommetjes samengesteld om wandelend het dorp en de omgeving te leren kennen. Met routekaarten, beschrijving en aanvullende cultureel historische informatie.

 

Woonvisie

Dorpsbelang Vledder wil met een woonvisie (tijdig mogelijke) knelpunten in de woningmarkt signaleren en meehelpen hiervoor oplossingen aan te dragen.

Na het realiseren van woon-zorg gebouw Borgstee moeten we onze blik ook weer verder in de toekomst verleggen. Het vinden van passende woonruimte is voor diverse categorieën woningzoekenden nog steeds moeilijk. Dit kan een gebalanceerde samenstelling van bewoners van ons dorp in de weg kan staan.