Dorpsbelang Vledder

Nieuwsbrief Oktober 2023

Deze nieuwsbrief wordt op alle adressen van Vledder bezorgd, ditmaal dus leden en (nog) niet leden zoals beloofd bij de recente buurtgesprekken. Natuurlijk rekenen we erop dat alle mensen in Vledder lid worden. Zie www.dorpsbelangvledder.nl. De avonden verliepen volgens eenzelfde stramien. 300 inwoners van Vledder hebben na een korte inleiding aan de buurtgesprekken deelgenomen. Indrukwekkend! Het bestuur van Dorpsbelang en de werkgroep Dos maken van deze hele opsomming een actiepuntenlijst in de maand oktober. Veel zaken die hier genoemd zijn hebben we al gerealiseerd, maar het schort vaak nog aan bekendheid. De uiteindelijk gekozen items worden onderdeel van de doelstellingen van onze DOS pilot, waar we schotten tussen zorg en welzijn willen gaan wegnemen.

Wat heb je nodig om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen?
Aanpassingen in de woning, Traplift, Huishoudelijke hulp, Boodschappenhulp, Kleine klusjes aan huis, Gewoon af en toe een goed gesprek met iemand, Heel anders denken over zorg met nieuwe rol voor overheid en ook voor jezelf, Een goede gezondheid, Een (gezonde) partner, Een abonnement op Valys voor betaalbare taxiritten, Een overzicht van wat aan de aanpassingen van je huis ergens declarabel is, Je eigen verantwoordelijkheid nemen, Voor elkaar zorgen goed organiseren, Uitleenpunt voor domotica techniek, Kangoeroewoningen voor mijn kinderen of mantelzorgers, Zekerheid dat er een plek is voor de laatste dagen van het leven, Veilig met anderen samen, Een dorpsregisseur die zaken verbindt, Bewustwordingsproces dat je meer zelf moet voorbereiden om iets te realiseren.

Heb je mensen om je heen, heb je een actief netwerk?
Hoe vind/bereik je mensen die iets nodig hebben, Signaleringsfunctie bij buren, vrienden, kinderen leggen, Hoe toegankelijk is je huis als er onverwachts hulp nodig is (sleutels), Afspraken maken over controle van elkaar (meerdere mogelijkheden), Een buurtapp met elkaar opzetten (klein beginnen) (mogelijke rol Naobuur), Signalering naar elkaar: hoe (meerdere mogelijkheden), Denk alvast na over wat je kan overkomen, Directe buren stellen de straat op de hoogte van ziekenhuisopname of overlijden, Buurt- of wijkhulpteams opzetten, Aandacht voor de nationale burendag van 23 september 2023, In kaart brengen van zorgmijders. Kijk eens goed naar andere initiatieven. Je hoeft niet altijd het wiel uit te vinden, kijk eens ergens anders, Een ketting app, Het telefoonnummer van enkele buren (in het geheugen van je telefoon).

Wat mis je nog in Vledder?
Een goed informatiepunt over zorg met centraal nummer waar je al je vragen kunt inleveren, Belboom, sneeuwbal, Een anoniem meldpunt met oog voor privacy, Een goed medium/orgaan (zoals boodschapper, website), Een goed buurtgericht Naobuurschap, Opleidingmogelijkheden voor mantelzorgers door professionals, Vakinhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, Lijst met beschikbare vrijwilligers/mantelzorgers in de buurt, Betere bescherming van mantelzorgers en vrijwilligers, Zuinig zijn op je mantelzorgers en vrijwilligers, Acties om jongeren te behouden voor het dorp, Vacaturebank voor vrijwilligerswerk, Meer betaalbare en beschikbare mogelijkheden voor Hulp in de huishouding, Ziekenhuis/zorg zo dichtbij mogelijk (de trend is andersom), Duidelijkheid over allerlei regelingen (wie helpt daarbij?), Eenvoudige communicatiemiddelen, Meer met elkaar en samen werken aan een groenere omgeving, Duidelijkheid over technische mogelijkheden bv een traplift: moet je die zelf betalen?, WMO loket is een obstakel (bureaucratie, processen duren te lang), Hoe leert men als buren elkaar kennen, Rekening houden met intimiteitsgrenzen, Minder muren tussen het vrijwilligerswerk, er zijn zoveel partijen, kennen ze elkaar en houden ze rekening met elkaar, Levensloopbestendige woningen voor (minder) validen, Aanpassing keuken/aanrecht met waaronder een rolstoel kan, Dorpshuis/dorpskamer, Optimaal gebruik maken van wat de BOKD voor de kleine kernen kan betekenen, Grotere rol geven aan de pers voor voorlichting over mogelijkheden, In de Meulhoek is iedereen op leeftijd en kun je minder aan je buren vragen, Meer asielzoekers inzetten als arbeidspotentieel, Saamhorigheid stimuleren door bijvoorbeeld straat-, buurt- of dorpsbarbecue, Bereikbaarheid winkels voor rolstoel- en rollatorgebruikers, Aandacht voor stille en eenzame mensen, Domotica beter promoten, hoe simpel kan het zijn, Een centrale plek waar je boodschappenhulp, ziekenhuistaxiritje kunt vragen, Een huisbezoekensysteem voor alle 75 plussers opzetten, Meer aandacht voor digibeten, Mogelijk een tussenoplossing voor enkele dagen hulp tot thuiszorg het overneemt, Rolstoelvervoer (dat niet in de naobuurtbus kan), Dat iedereen de eigen winkels voorrang geeft bij het boodschappen doen, Een buddysyteem met een vertrouwensfunctie voor wie dat wil, Afstemmen op elkaar van vraag en aanbod, Klusdienst voor iets grotere klusjes, Preventievoorlichter m.b.t. gezonder leven, Dat Naobuur in alle buurtapps een centrale rol krijgt.


Wat zou je graag willen in Vledder?
Betere bereikbaarheid huisarts buiten normale tijden, Betere planbaarheid van de zorg, Betere alarmeringsmogelijkheden, Beter aangepaste woningen voor ouderen met alles op de begane grond, Een centraal nummer voor noodsituaties, Domotica is nodig, bijv. videocontact, Hulp gevraagd bij ’t zoeken van hulpmiddelen, Huurwoningen bouwen voor jongeren, Werkgelegenheid creëren voor jongeren, Klusjes in het dorp door de schooljeugd laten uitvoeren, Gemakkelijke inloopplek, en gezellig, Meer aandacht voor elkaar als buren, Graag woningen dichtbij de zorgfaciliteiten als de Borgstee, Hoe kan ik de ontwikkelingen van de aanleunwoningen volgen? Waar is de info?, Knarrenhof maken, Meer woningen voor jongeren in Vledder, Huurappartementen voor ouderen, Lijst betrouwbare klussers voor aanpassingen woning, Sneller reageren door bouwbedrijf bij offerte b.v. bij aanpassing badkamer, ervaringen delen omtrent woningaanpassingen, Centraal punt waar je al je vragen kunt inleveren, Meer duidelijkheid over domoticamogelijkheden, Meer aandacht voor ouderen met geestelijke problemen, Hulp organiseren vanuit de Borgstee door NNCZ, AED en reanimatiecursussen, Hospicefunctie in Vledder, Locatie met beweegtoestellen, Senioren WEB uitbreiden, Meer bankjes op straat, Meer jongeren betrekken bij het reilen en zeilen van het dorp, Samenwerking tussen basisschool en ouderen (samen ganzenborden bijvoorbeeld), Als inwoners meer doen aan groenonderhoud, Een inlooppunt, De Tippe weer als buurthuis, De Tippe weer voor dagopvang, Meer duidelijkheid over de huur- en aanleunwoningmogelijkheden, Misschien het systeem van premie A en B woningen weer invoeren, Whatsappgroep in Vledder voor hulpzoekenden, Meer aandacht voor leefstijl (voeding, beweging, ontspanning), Info-avonden over leefstijl, Beweegtuin, Verbeteren van de voetpaden zodat je bij winkels kunt komen (Torenlaan, De Hoek), Welzijn van buurt monitoren door een kleine groepsapp, Opzetten eigen energiecoöperatie, Heropleving van de donderdagse markt, Tandartspraktijk, Digitale ondersteuning bij domotica, Onlinesysteem inrichten voor vragen, Competentie van Vledderaars in kaart brengen; wie kan je waarvoor benaderen, 2e duofiets voor de Borgstee, Bijeenkomst voor autochtone Vledderaren, Dienst om voor elkaar te chaufferen, Hulp bij je huisdieren als je hetzelf even niet kan, Vertrouwenspersoon voor financiële zaken, Informatieloket voor alle regelingen (WMO etc).


Wat kun jij voor een ander betekenen?
Meldingspunt over mensen waarover je je zorgen maakt (zo mogelijk anoniem), Liefde voor elkaar, Accepteren dat je een sleutel hebt van de buren, Vacaturebank voor vrijwilligersinzet met daarbij een competentielijst, Beter zelf op je eigen buren en buurt letten, Ik kan voor een ander naaiadviezen geven, Als buur helpen de buurt te informeren rond ziekenhuisopnames of overlijden.


Hoe kan de zorg beter?
Medicijnenprijzen aanpassen naar beneden (graaicultuur), Zorgzwaartes afschaffen, Wijkverpleegster weer een grotere rol geven, Aansprakelijkheid van vrijwilligers goed regelen, Aantal zorgaanbieders reduceren, Artsensalarissen naar beneden, Grotere efficiency, Kostenbesparing, Betere digitalisering, afspraken via computer of telefoon, Is thuisondersteuning wel echt een bezuiniging, Moeten de bejaardenhuizen niet gewoon terugkomen, Zicht op een aanleunwoning als we “slechter” worden, geen medische handelingen laten verrichten door mantelzorgers/vrijwilligers, 1 loket voor alle vragen inrichten.