Dorpsbelang Vledder

Heeft u vragen over gaswinning in onze gemeente?

Stichting GAS DrOvF maakt zich zorgen over de gevolgen van gaswinning in de gemeenten Westerveld, Weststellingwerf en Steenwijkerland


GAS DrOvF staat voor een groep actieve inwoners in deze gemeenten. Zij maken zich grote zorgen over de gevolgen van gaswinning: vervuiling van de bodem en het (drink)water en schade die er kan ontstaan aan bezittingen. Zij vinden het onbegrijpelijk dat de Rijksoverheid ontkent dat er grote risico’s aan de gaswinning kleven. Tot nu toe is er geen regeling voor inwoners met schade aan hun bezittingen. GAS DrOvF laat geen gelegenheid ongebruikt om aan te geven wat er volgens hen nodig is.


Dorpsbelang Vledder volgt de ontwikkelingen waar de Stichting GAS DrOvF op wijst. Met vragen om informatie of over het melden van schade kunt u contact opnemen met GAS DrOvF. Ook kunt u Bart Rinkema (Dorpsbelang Vledder) benaderen door een e-mail naar info@dorpsbelangvledder.nl te sturen. Uitgebreide informatie vindt u op de website van GAS DrOvF.